I'm A Badass Caption: I can haz links, style or anything that is valid markup :)
CHI TIẾT

hình ảnh hiệp hội vệ sinh công nghiệp

 

              " HỢP TÁC - TRUNG THÀNH - PHÁT TRIỂN "

 

GIỚI THIỆU


HIỆP HỘI CÔNG TY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


Tên tiếng Anh: Vietnam Cleaning Association (VCA)
Địa chỉ: Số 3, Đường Bắc- Trung -Nam ,Việt Nam.
Điện thoại: 0835.880.373  
Facebook :  https://www.facebook.com/congtyvesinhcongnghieptaivietnam/

                    Hiệp Hội Vệ Sinh Công Nghiệp Việt Nam

Website:     www.hopthanhphatgroup.com

 

 hình ảnh hiệp hội vệ sinh công nghiệp

hình ảnh hiệp hội vệ sinh công nghiệp

hình ảnh hiệp hội vệ sinh công nghiệp

 

Hiệp hội Thép Việt Nam được thành lập theo Ọuyết định số 1910/2014/QĐ-VCA ngày 19/10/2014 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (Nay là Bộ Nội vụ). Quyết định phê duyệt Điều lệ nhiệm kỳ hiện tại (Nhiệm kỳ I: 2014-2018).

Hiệp hội Vệ sinh Việt Nam là tổ chức phi Chính phủ, các doanh nghiệp dịch vụ, thương mại có liên quan đến ngành vệ sinh công nghiệp ở Việt Nam tự nguyện tham gia. Hiệp hội vệ sinh được thành lập với mục đích thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên Hiệp hội trong việc xây dựng ngành vệ sinh công nghiệp phát triển bền vững.

Kể từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội Vệ sinh Việt Nam luôn sát cánh cùng với các doanh nghiệp vệ sinh trong cả nước xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Việt Nam, đóng góp cho sự lớn mạnh của nền kinh tế cả nước. Ban đầu, Hiệp hội Thép Việt Nam chỉ bao gồm 13 doanh nghiệp dịch vụ Tới nay, Hiệp hội có số lượng thành viên gia nhập Hiệp hội ước tính là 480  thành viên chia thành 4 chuyên ngành chính:
- Dịch vụ vệ sinh công nghệp khoảng: 230 thành viên
- Cung cấp máy, dụng cụ, vật liệ tiêu hao vệ sinh công nghiệp khoảng : 35 thành viên
- Cung cấp hóa chất vệ sinh công nghiệp khoảng: 35 thành viên
- Dịch vụ phụ trợ khoảng: 100 thành viên
Các thành viên của Hiệp hội Vệ sinh Việt Nam bao gồm đủ các thành phần kinh tế: Doanh nghiệp Nhà nước; Công ty liên doanh; Công ty cổ phần và tư nhân; Công ty 100% vốn nước ngoài.  

NHIỆM VỤ HIỆP HỘI VỆ SINH VIỆT NAM

- Thực hiện chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp với các Cơ quan quản lý Nhà nước và Chính phủ: Hiệp hội đã phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và kiến nghị Chính phủ giải quyết
- Hiệp hội đóng vai trò tư vấn, phản biện với những dự án đầu tư phát triển ngành vệ sinh trong nước và nước ngoài: tham gia quy hoạch phát triển ngành vệ sinh công nghiệp.
- Bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp thành viên.
- Trợ giúp kỹ thuật, pháp lý cho các thành viên Hiệp hội. Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề: dịch vụ vệ sinh công nghiệp chất lượng cao thông qua cải tiến liên tục quy trình hoạt động; Cải tiến năng suất, nâng vao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Hiệp hội tổ chức các cuộc họp bàn theo từng chuyên ngành để hòa giải giữa các doanh nghiệp khi có sự không thống nhất giữa các nhà sản xuất, thương mại, dịch vụ.
- Tuyên truyền, quảng bá thông tin về ngành vệ sinh công nghiệp.

* Đến nay Hiệp hội đã có buổi họp mặt và giao lưu với các Anh Em trong ngành vào ngày 2 ngày 10-12/03/2017  Tại Thành Phố Biển Nha Trang buổi họp mặt đã diễn ra thành công và mang lại nhiều ý nghĩa, động lực gắng kết cho anh em trong ngành..

 

 hình ảnh hiệp hội vệ sinh công nghiệp

hình ảnh hiệp hội vệ sinh công nghiệp

hình ảnh hiệp hội vệ sinh công nghiệp

 

- Công tác xuất bản “Bản tin nội bộ" hàng tháng cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, bán hàng và biến động giá dịch vụ, sản phẩm của các công ty thành viên Hiệp hội.
- Công tác phát triển hội viên, vai trò của Hiệp hội vệ sinh trong tổ chức Hiệp hội ngành nghề được đánh giá cao
- Quan hệ Quốc tế: Là thành viên của Hiệp hội vệ sinh Đông Nam Á. Tham gia Hội đồng Hiệp hội vệ sinh thép Đông Nam với vai trò là Phó Chủ tịch đại diện cho Việt Nam; Đăng cai tổ chức nhiều Hội thảo vệ sinh công nghiệp Quốc tế tại Việt Nam và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Tổ chức các đoàn doanh nghiệp ngành vệ sinh công nghiệp đi xúc tiến thương mại tại các thị trường Brazil, Australia, Malaysia, Mỹ

hình ảnh hiệp hội vệ sinh công nghiệp

hình ảnh hiệp hội vệ sinh công nghiệp

 

 

 
Chia sẻ lên LinkHay.com